Yerel Paydaşlarla İlk Toplantı Gerçekleştirildi

Demirköy Belediyesi Avrupa Birliği destekli MARLENA projesinde yerel paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

2018 yılı Ağustos ayından itibaren Demirköy belediyesi tarafından yürütülen Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan BSB139 sayılı ve ‘MARENA - Deniz ve Nehir Atıkların Giderilmesinde Yeni Yaklaşım' isimli proje kapsamında yereldeki kirleticilerin ve atık yönetimi stratejileri konusunda bir araştırma yapılmıştır. 

Projenin ilk çalışmaları arasında yer alan bu yerel araştırmanın sonuçları 26 Mart 2019 tarihinde, İğneada Resort Otelde düzenlenen toplantıyla yerel paydaşlara yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklandı.

Toplantıya, Demirköy Belediye Başkanı, Yerel Muhtarlar, Meclis Üyeleri ve Kırklareli Merkez İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi Çevre Müdürlüğü, DSİ 112. Şube Müdürlüğü, ATATÜRK Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Ens. Müdürlüğü, Demırköy Orman İşletme Müdürlüğü, İğneada Beledıye Başkanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi, DAYKO ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladılar.

Karadeniz Havzasındaki nehir ve deniz suların kirliliğin azaltılması ve yerel vatandaş ve ilgili kurumların çevrenin korunmasına yönelik duyarlığın arttırılmasını amaçlayan bu proje Demirköy belediyesi liderliğinde 5 ayrı ülkede bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşların katılımıyla uygulanmaktadır.

Projenin uygulama süresi 24 ay olup, Demirköy ilçe merkezinde çevre kirliliği yaratan ve çöp atıkları bulunduran, dere yatağın düzenlenmesi ve şehir merkezindeki bu alanın vatandaşlardan kullanılacak güzel ve herkes tarafından ulaşılabilir bir rekreasyon alanına dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, MARLENA projesi kapsamında Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna ülkelerde bulunan kurum ve kuruluşlarla birlikte birçok çevreci adımların atılması, yereldeki çevre kirliği yaratan ve doğrudan havza sularını tehdit eden kirleticilerin tespiti, hedef grupların arasında iyi uygulamaların paylaşılması planlanmıştır.

Projenin toplam tutarı 838 278.34 EUR  (yaklaşık 6.200.000,00 TL) olup, Demirköy ilçesine yaklaşık 250.000 EUR (yaklaşık 1 875 000,00 TL) destek sağlanmıştır. Desteğin % 92’si Program nezninde Avrupa Birliğin desteği olup, %8’i yararlanıcıların eş-finansmanıdır.

Projenin bir sonraki adımlarında yerelde ve ulusal düzeyde çevre kirliliğin azaltılması ve atık yönetimi konusunda yapılmış olan iyi uygulamaların araştırılması ve tanıtımı yapılacaktır.