ULUSLARARASI KONFERANS Karadeniz havzasında atık yönetimi için iyi uygulamaların sunumu gerçekleştirildi!

Karadeniz havzasındaki alanlar, nehirler, koruma alanları ve doğa rezervleri, deniz ve nehir kıyıların kirliliğine karşı farklı paydaşların güçlerini birleştirmeyi amaçlayan "Deniz ve nehir atıklarının bertarafına yeni bir yaklaşım", MARLENA ref No 139 projesi kapsamında uluslararası çevrimiçi konferans organizasyonu gerçekleştirildi. 

Konferansa beş ayrı ülkeden bir çok ilgili kamu kurum ve kuruluş ve proje ortakları katılım sağlayıp, Karadeniz Havzasındaki atıkları yönetimi ve iyi uygulamaların tanıtımı gerçekleştirildi. 

Demirköy Belediye Başkanı Recep GÜNün açılış konuşmasıyla başlayan iki gönlük konferansta Kırklareli ilinden yerinde ziyareti yapılmış olan atıkların bertarafı ve yenilenebilir enerjiye dönüştürülen uygulamaların tanıtımı gerçekleştirildi. 

Türkiye kısmında yapılan ziyaretleri içeren videolu tanıtımın da sunumu yapıldı: video tanıtımına ulaşabilirsini.