Yerel Paydaşlarla Tematik Konferansı Yapıldı

9 Ekim tarihinde Demirköy Belediyesi tarafından İğneada da Doğanın Korunması ve Atıkların Yönetimi konulu Konferans gerçekleştirildi.


Konferans esnasında proje kapsamında yapılan çalışmalar, ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programın ve MARLENA projesinin öncelikleri ve beklenen sonuçlar tanıtıldı.


Ağustos 2018’den itibaren Demirköy belediyesi tarafından Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan BSB139 sayılı ve ‘MARENA - Deniz ve Nehir Atıkların Giderilmesinde Yeni Yaklaşım' isimli proje kapsamında İğneada’da Bölgede Atık Yönetimdeki iyi uygulamalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir günlük konferans düzenlendi.


Projenin önemli çalışmalarından birisi olan iyi uygulamaların araştırılması çalışma sonucunda bölgeden ve ulusal düzeyde yapılan 5 iyi uygulama belirlenmiş oldu. Bu 5 iyi uygulamanın yanı sıra proje katılımcısı olan tüm ülkelerden – Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Moldova’dan da iyi uygulamaların araştırılması yapılmış olup, tüm bilgiler bir ortak rehberde yayınlandı.


Toplantı esnasında Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından il’de kurulmuş olan Deniz Çöpleri Yönetim Komisyon çalışmaları açıklandı. Bununla birlikte Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü uzmanları tarafından İğneada Longoz Ormanları Milli parkı atık yönetimi uygulamaları konusunda da bilgiler sunuldu.