Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün sekreterliğinde Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu kuruldu

10/06/2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 2019/09 sayılı Deniz Çöpleri İl Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması Genelgesi"nin üçüncü maddesi uyarınca komisyonun kurulacağı belirtildi.

Bu madde uyarınca Kırklareli ilinde 4/07/2019 tarihinde 2019/3 Deniz Çöpleri Yönetim Komisyonu Kurulması konulu toplantı uygulandı. 

Komisyonun amacı Deniz Çöpleri İl Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması olacaktır. 

Genelgeye ulaşmanız için: Genelge