Atık Yönetimindeki İyi Uygulamaların Tanıtım Konferansı

Conference: Best Practices in Waste Management /organizatör - Demirkoy Municipality

Ağustos 2018’den itibaren Demirköy belediyesi tarafından Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü ENI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan BSB139 sayılı ve ‘MARENA - Deniz ve Nehir Atıkların Giderilmesinde Yeni Yaklaşım' isimli proje kapsamında İğneada’da Bölgede Atık Yönetimdeki iyi uygulamalar konusunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla bir günlük konferans düzenlenmektedir.
Projenin önemli çalışmalarından birisi olan iyi uygulamaların araştırılması çalışma sonucunda bölgeden ve ulusal düzeyde yapılan 5 iyi uygulama belirlenmiş oldu. Bu 5 iyi uygulamanın yanı sıra proje katılımcısı olan tüm ülkelerden – Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Moldova’dan da iyi uygulamaların araştırılması yapılmış olup, tüm bilgiler bir ortak rehberde yayınlandı.
Toplantı esnasında Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilde kurulmuş olan Deniz Çöpleri Yönetim Komisyon çalışmaları açıklanacaktır. Bununla birlikte Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü uzmanları tarafından İğneada Longoz Ormanları Milli parkı atık yönetimi uygulamaları konusunda da bilgiler sunulacaktır.


Since March 2018, Demirköy Municipality has been implementing MARLENA Project, BSB139 under the fırst call for proposals of the Programme CBC Black Sea Basın 2014 -2020 wıth the national authority of the Presidency of the European Union, General Directorate of Financial Cooperation and Project Implementation Ankara.
Within the scope of the project in Igneada will ve orginized Conference on theme: Presenting the best practices in Waste Management in the region with the participation of relevant institutions and organizations.
As a result from the research on good practices, one of the important studies of the project, were identified five good practices from the region and on national level. In addition to these 5 good practices, good practices from all participating countries - Bulgaria, Romania, Ukraine and Moldova have been searched and all information published in a joint guide.
During the meeting, the activities of the Marine Waste Management Commission established by the Provincial Directorate of Environment and Urbanization of the Governorship of Kırklareli will be presented. In addition, information about the waste management practices of Igneada Longoz Forests National Park will be presented by experts of Kırklareli Nature Conservation and National Parks Directorate.

Tarafından gönderildi: Ibrahim CEKIC

İletişim bilgileri

Telefon: 0288 681 6607
e-mail: ibrahim.cekich@gmail.com